T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahramanmaraş Andırın İlçe Halk Kütüphanesi

Vizyonumuz


         Halk Kütüphaneleri : Cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak, onlara ömür boyu eğitim, bilgi ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.  Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.