T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahramanmaraş Andırın İlçe Halk Kütüphanesi

Misyonumuz

        Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derlemek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmak.